Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı

Bildiri Özleri Kitabı

Bildiri Özleri Kitabı

Ekler

Bildiri Özleri Kitabı_ATAG22.pdf