Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı

Bildiri Yazım Kuralları

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Sözlü ve poster bildiri özleri, 500 kelimeyi aşmayacak şekilde Microsoft Office Word formatında ve Arial 11 punto olarak hazırlanmalıdır.

Posterler için belirlenen boyutlar; En: 90 cm x Boy: 120 cm dir. Bildiri(ler) 15 Eylül 2018 tarihine kadar atag22comu.edu.tr adresine e-posta yoluyla ulaştırılmalıdır.